Spotkanie zespołu Osteopaci.com

Dnia 10 czerwca odbyło się spotkanie zespołu Osteopaci.com, podczas którego poruszane były ważne zagadnienia dotyczące udzielania świadczeń fizjoterapii domowej. Główny cel zebrania stanowiło podniesienie jakości leczenia pacjentów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz wzrost efektywności stanowionych procedur. Spotkanie było również doskonałą okazją do omówienia strategii rozwoju zespołu i planowanych działań w perspektywie najbliższej połowy roku.