OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LECZENIE NIEOPERACYJNE SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Pan dr n. KF Mateusz Wojciech Romanowski będzie
-> Moderatorem Sesji I Zespół ciasnoty podbarkowej
-> Prowadzącym Sesję VII Dolegliwości bólowe kręgosłupa
-> przedstawiał swoją pracę: „Osteopatyczne podejście do leczenia zespołu ciasnoty podbarkowej”

Na OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
LECZENIE NIEOPERACYJNE SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU 18 października w Toruniu