Szkolenie terapia manualna – dla fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii

Program szkolenia w Terapii Manualnej  obejmuje szeroki zakres badania i leczenia w fizjoterapii ortopedycznej od analizy  zaburzeń w aktywnościach dnia codziennego  po szczegółową diagnostykę różnicową  na poziomie struktur i funkcji.

Program kursu został  dostosowany do wytycznych  Krajowej Rady Fizjoterapeutów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej.

Uczestnik kursu zdobędzie  umiejętność badania i leczenia w tym  szczególnie wnioskowania klinicznego  oraz budowania strategii i planów leczenia u pacjentów z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem ruchu w kręgosłupie i stawach obwodowych.

Zajęcia prowadzone są formie praktycznych ćwiczeń, przeplatanych krótkimi wykładami z teorii.  Uczestnicy wykonują na sobie wszystkie elementy badania i leczenia  pod nadzorem prowadzącego instruktora. Istotnym elementem zajęć  jest nauka wnioskowania klinicznego,  i budowania złożonych strategii terapii od fazy przygotowania struktur i  ich funkcji po odtwarzanie aktywności w pozycjach wysokich np.  w pozycji siedzącej lub stojącej.

W ramach prowadzonych zajęć instruktor prezentuje na każdym module (I – IV) wzorcowe    badanie i terapie z udziałem  zaproszonych pacjentów. W ramach 2-3 następujących po sobie wizyt, interpretowane są spodziewane efekty krótkoterminowe stosowanych procedur oraz planowanie strategii terapii długofalowych. Omawiane są  zalecane  zadania  domowe,  dobór testów i interpretacja ich wyników.

Szklenie obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych podzielone na 7 modułów, każdy po 5 dni. Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.  Po każdym ukończonym module uczestnik otrzyma zaświadczenie oraz po zdanym egzaminie końcowym Certyfikat Terapeuty Manualnego.

Program Kursu:

Moduł I

 • ogólne wprowadzenie do modelu badania i koncepcji Terapii Manualnej.
 • badanie funkcjonalne oraz  techniki leczenia kręgosłupa szyjnego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym oraz w strukturach nerwowych;
 • badanie i leczenie  ograniczenia ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym;
 • przykłady testów  i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

Moduł II 

 • badanie i leczenie problemu w regionie  stawów głowy;
 • badanie i leczenie przejścia szyjno-piersiowego oraz pierwszych żeber
 • badanie i leczenie stawów obręczy barkowej;
 • badanie i leczenie bolesnego barku;
 • badanie i leczenie  łokcia, nadgarstka i dłoni
 • przykłady testów  i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego;
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

Moduł III

 • badanie  różnicowe oraz  techniki leczenie kręgosłupa lędźwiowego  z typowym problemem: stawowym, mięśniowym i w strukturach nerwowych;
 • badanie i leczenie  stawu biodrowego i krzyżowo-biodrowego;
 • przykłady testów  i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego;
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

Moduł IV

 • Badanie  różnicowe oraz  techniki leczenie kręgosłupa piersiowego z typowym problemem: stawowym i mięśniowym oraz stawów żebrowo-kręgowych;
 • badanie i leczenie stawu kolanowego, skokowego i stawów stopy
 • przykłady testów  i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego;
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

Moduł V

 • badanie i leczenie stawów skroniowo-żuchwowych;
 • szyjno pochodne bóle i zawroty głowy;
 • neurodynamiczność, badanie i leczenie typowych cieśni nerwów obwodowych;
 • badanie i leczenie niestabilności (nad ruchomości) w:
  • kręgosłupie szyjnym,
  • kręgosłupie  lędźwiowym,
  • stawie kolanowym,
  • stawie barkowym.

Moduł VI (FTM)

Funkcjonalny Trening Medyczny obejmuje teorie i metodykę planowania  treningu w zależności od zakładanych celów terapii w odniesieniu do omawianych zespołów klinicznych. W trakcie zajęć omówione zostaną min.;

 • fizjologia  wysiłku;
 • procesy  gojenia tkanek;
 • mechanizmy redukcji bólu w fizjoterapii i budowania zdolności do obciążania;
 • prewencja urazów;
 • Interwencje w fazie ostrej, postępowanie w świeżych urazach sportowych.

Moduł VII

Clinical Reasonig, moduł obejmuje podsumowanie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności  z pierwszych 6 modułów.  Na przykładach symulacji przypadków klinicznych utrwalane jest wnioskowanie kliniczne  oraz  wzorce  badania.  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i pogłębionych dyskusji na temat planowania   różnych strategii leczenia.

Egzamin (E)

 • egzamin teoretyczny
 • egzamin praktyczny


Prowadzenie kursu:


Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT
Instruktor Terapii Manualnej

Absolwent studiów doktoranckich warszawskiej AWF oraz Studiów MBA na ALK w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych w tym: McKenzie, PNF, Terapia Manualna. Doświadczenie w nauczaniu, prowadzeniu kursów i warsztatów zdobywa nieprzerwanie   od 2003, prowadząc m. in. autorskie programy prewencji w  schorzeniach mięśniowo-szkieletowych dla pracowników firm. Doświadczenie w edukacji podyplomowej fizjoterapeutów rozpoczął w 2009 roku w  niemieckiej grupie  instruktorów Terapii Manualnej. Od 2014 pracuje i uczy  jako samodzielny Instruktor Terapii Manualnej.  Doświadczenia i zainteresowania kliniczne zdobywa od 2000r  głównie w fizjoterapii ortopedycznej, rozwijając warsztat pracy głównie w kierunku badania w fizjoterapii, dokumentowania  i wnioskowania klinicznego.

Poznań/ Instruktor:: Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT Instruktor Terapii Manualnej

Terminy:

Moduł 1 29.09-3.10.2020
Moduł 2 6-10.01.2021
Moduł 3 16-20.04.2021
Moduł 4 2-6.07.2021
Moduł 5 8-12.10.2021
Moduł 6 23-24.10.2021
Moduł 7 2022
Egzamin 2022
Cena

1590 zł za jeden Moduł

[ninja_form id=2]